Neden Ukrayna?

Neden Ukrayna?

Neden Ukrayna?

Ukrayna coğrafi konumu, tüm sektörlerde gelişmiş üretim ve işleme tesislerinin varlığı, zengin bir kaynak temeli ve Avrupai nitelikli bir insan kaynağı olması nedeniyle her zaman ilgi odağındadır. Tüm bunlar Ukrayna’yı çeşitli yatırım projeleri için çekici kılar.

Ticari kuruluşlar bir ülkenin ekonomisine yatırım yapmadan veya pazarına girmeden önce her ülkenin potansiyelini, fırsatlarını ve risklerini değerlendirir. Son yıllarda tüm sosyo-ekonomik sarsıntılara rağmen yatırımcılar Ukrayna’ya ve Ukrayna işlerine yatırım yapmaya devam ediyor. Çoğu finansal analist, Ukrayna’nın doğusundaki gergin durum çözüldükten, siyasi sistem istikrara kavuştuktan ve Ukrayna Birliği’nin Avrupa Birliği ile yaptığı mevcut anlaşma çerçevesindeki reformlar uygulandıktan sonra ülkede daha önce görülmemiş bir yatırım akışı ve ekonomik gelişme olacağından emindir.

Değişen yatırım ortamına ve yatırımcılar için potansiyel risklere rağmen, en büyük şirketlerden ve fonlardan yatırımlar Ukrayna’ya akmaya devam etmektedir.

Ukrayna’nın küresel iş dünyasının ilgisi çeken yönleri şöyledir:

Coğrafi Konum

Bölgeye göre Ukrayna, Avrupa ülkeleri arasında yüzölçümü olarak birinci sıradadır (603,7 bin km). Avrupa, Asya ve İskandinavya’yı Akdeniz bölgesi ile birbirine bağlayan karayolları ve diğer haberleşmelerin kesişme noktasında yer almaktadır. Ukrayna toprakları boyunca dört uluslararası ulaşım koridoru vardır.

Doğal Kaynakları

Ukrayna yüksek miktarda doğal kaynaklara sahiptir. Uzmanlara göre yer altında 120’den fazla çeşit mineral kaynağı yer almaktadır ve bunların 30’dan fazlası ekonomik anlamda büyük öneme sahiptir. Yeryüzünün % 0.4’ünü kaplayan Ukrayna dünya değerindeki rezervlerin % 5’ine sahiptir. Bu rezervlerin piyasa değeri 7,5 ila 12 trilyon $ olarak tahmin edilmektedir. Dünyada en iyi uzmanlar tarafından küresel ölçüde tanınan kara toprak rezervlerinin çeyreği Ukrayna’dadır. Kara topraklar 60,4 milyon hektarlık bir alanı kapsar. Bunun % 69’u tarım arazisidir ve bunlardan % 78’i işlenebilir topraktır. Bu durum Ukrayna’yı tüm Avrupa için potansiyel gıda ürünleri ihracatçısı yapmaktadır.

Rekabetin Daha Az Olması

Avrupa’nın en büyük ülkesi olan Ukrayna ekonominin neredeyse tüm sektörlerinde henüz gerçekleşmemiş büyük bir potansiyele sahip. Birçok projede finansman eksikliği nedeniyle iş, üretim, teknoloji, hizmet ve fikirler farklı perspektiflerde tam olarak gerçekleşemez. Ukrayna pazarında umut vadeden, eksik kalmış ve az gelişmiş ticari alanlara yapılan yatırımlar, yatırımcılar arasında rekabet olmaması nedeniyle sadece geri kazanılmayacak, aynı zamanda önemli oranda kar getirisi sağlayacaktır.

Reformlar

Yüksek bir kamu talebi ve uluslararası finans kurumlarının talepleri hükümeti, Ukrayna ekonomisini ve devlet yapılarını reform yapmaya zorlamaktadır. Yabancı iş adamları bu konudaki sonuçları beklemekte ve ülkedeki yatırım ortamını iyileştirecek reformları takip etmektedir. Durum ne olursa olsun büyük şirketler Ukrayna’ya her yıl milyarlarca dolar yatırım yapıyorlar. Çünkü kendi yatırımlarının perspektiflerinden eminler.

Ekonominin Yeniden Yönlenmesi

Bugün Ukrayna’da gelişmenin ve iş yapmanın öncelikleri değişiyor. Devlet ekonomisi hammadde eklentisinin rolünden uluslararası pazarlar için mal üreticisi rolüne yöneliyor. Ulusal üreticilerin rolü ve iş dünyasının her alanına yeni giriş yapan şirket sayısı artmaktadır. Ulusal tedarikçilerle çalışan, Ukrayna’ya giren yatırımcılar ve ticari kuruluşlar tüm geçici zorluklara rağmen Ukrayna pazarının büyük potansiyelini görmektedirler ve sonuçlardan memnundurlar.

Nitelikli İşgücü

İnsanlar her zaman en değerli kaynaktır. Düşük ücret, yüksek profesyonellik, Ukrayna işçilerinin büyük motivasyonu ve Avrupa zihniyeti Ukrayna’yı yatırımcılar ve iş geliştirme için çekici hale getirmektedir. Şirketler uzmanlara her zaman yüksek ücret ödemeye hazırdır, ancak şimdiye kadar Ukrayna’daki maaşların miktarları dünyadaki en büyük ekonomilerden farklı olmuştur.

Herhalde Ukrayna bütün Sovyet ülkeleri içinde en fazla kaynak, ekonomi ve insan potansiyeline sahiptir. Avrupa Birliği, devlette devam etmekte olan reformların ilerlediğini ve bunun sonucunda ekonominin ve iş gelişiminin güçlendiğini belirtiyor. Bugün Ukrayna Sovyet ülkeleri arasında iş yapma kolaylığı açısından liderdir ve bu durumun iyiye gideceğinden eminiz.

İşlerinizi yeni pazarlara açmaya ve dünyayla iletişim kurmanıza yardımcı oluyoruz!